Calendario de actividades

XUÑO

25 de xuño: Paseos guiados #PaseArte A PÉ para Cultura e Turismo de Lugo

26 de xuño: Paseo guiado solidario polo Lugo máis integrador: “Soños a través do camiño”, Semana Mundial dos Refuxiados organizada por Diaconía Red de Acción Social

30 de xuño: Paseos guiados #PaseArte EN BICI para Cultura e Turismo de Lugo

XULLO

7 de xullo: Paseos guiados #PaseArte EN BICI para Cultura e Turismo de Lugo

9 de xullo: Paseos guiados #PaseArte A PÉ para Cultura e Turismo de Lugo

14 de xullo: Paseos guiados #PaseArte EN BICI para Cultura e Turismo de Lugo

16 de xullo: Paseos guiados #PaseArte A PÉ para Cultura e Turismo de Lugo

21 de xullo: Paseos guiados #PaseArte EN BICI para Cultura e Turismo de Lugo

30 de xullo: Paseos guiados #PaseArte A PÉ para Cultura e Turismo de Lugo

31 de xullo: Paseos guiados #PaseArte EN BICI para Cultura e Turismo de Lugo

AGOSTO

4 de agosto: Paseos guiados #PaseArte EN BICI para Cultura e Turismo de Lugo

6 de agosto: Paseos guiados #PaseArte A PÉ para Cultura e Turismo de Lugo

7 de agosto: Paseos guiados #PaseArte EN BICI para Cultura e Turismo de Lugo

18 de agosto: Paseos guiados #PaseArte EN BICI para Cultura e Turismo de Lugo

20 de agosto: Paseos guiados #PaseArte A PÉ para Cultura e Turismo de Lugo

25 de agosto: Paseos guiados #PaseArte EN BICI para Cultura e Turismo de Lugo

27 de agosto: Paseos guiados #PaseArte A PÉ para Cultura e Turismo de Lugo

28 de agosto: Paseos guiados #PaseArte EN BICI para Cultura e Turismo de Lugo

SETEMBRO

3 de setembro: Paseos guiados #PaseArte A PÉ para Cultura e Turismo de Lugo

4 de setembro: Paseos guiados #PaseArte EN BICI para Cultura e Turismo de Lugo

10 de setembro: Paseos guiados #PaseArte A PÉ para Cultura e Turismo de Lugo

17 de setembro: Paseos guiados #PaseArte A PÉ para Cultura e Turismo de Lugo